Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Carl Martin Roos

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos