Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Carl Martin Roos

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos